Security & Privacy

De persoonsgegevens die je ons hier meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Coditel Brabant bvba (handel drijvend onder de commerciële benaming SFR), Tweekerkenstraat 26, 1000 Brussel, BTW BE0403 107 152, RPR Brussel (hierna “SFR”), verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Is jouw bedrijf* nog geen SFR klant? Dan verwerkt SFR je persoonsgegevens enkel om je te contacteren. Zodra je bedrijf SFR klant wordt, zal de verwerking van je persoonsgegevens onderworpen worden aan het SFR privacybeleid, waarover je op dat moment nader geïnformeerd wordt.

 

Is jouw bedrijf* al SFR klant? Dan worden je persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in het SFR privacybeleid. We informeren je dat je ten allen tijde het recht hebt om een opt-out te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, volgens de procedure beschreven in het SFR privacybeleid.

 

Je hebt het recht SFR te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via je SFR online klantenzone (enkel indien je bedrijf SFR klant is) en de SFR shops. In de shop dien je eerst een bewijs van je identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart. 

 

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door SFR, kan je je wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .